چگونه کیبورد تعمیر کنیم

جلسه پنجم

کیبورد

کیبورد وسيله ای برای ورود اطلاعات در کامپيوتر است. کیبورد یا صفحه کلید شامل مجموعه ای از سوييچ ها است که به يک ريزپردازنده (IC) متصل می گردند.

آی سی وضعيت هر سوئيچ را هماهنگ و واکنش لازم در خصوص تغيير وضعيت يک سوئيچ را از خود نشان خواهد داد.

1 (1)

انواع صفحه کليد

صفحه کليدها از شروع استفاده در کامپيوتر، تاکنون کمتر دستخوش تغييراتی شده اند. اغلب تغيرات اعمال شده در رابطه با صفحه کليد، افزودن کليدهائی خاص ، بمنظور انجام خواسته های مورد نظر است . متداولترين نوع صفحه کليدها شامل موارد زیر می باشد.

 • صفحه کليد پيشرفته با 101 کليد
 • صفحه کليد ويندوز با 104 کليد
 • صفحه کليد استاندارد اپل با 82 کليد
 • صفحه کليد پيشرفته اپل با 108 کليد

کامپيوترهای Laptop دارای صفحه کليدهای مختص به خود بوده که آرايش کليدها بر روی آنان با صفحه کليدهای استاندارد متفاوت است. برخی از توليد کنندگان صفحه کليد، کليدهای خاصی را نسبت به صفحه کليدهای استاندارد اضافه نموده اند. صفحه کليد دارای چهار نوع کليد متفاوت است.

 • کليدهای مربوط به تايپ
 • کليدهای مربوط به بخش اعداد (Numeric keypad)
 • کليدهای مربوط به توابع (عمليات) خاص
 • کليدهای کنترلی

صفحه کليد ويندوز، کليدهای اضافه ای را معرفی نمود. کليدهای Windows يا Start و يک کليد Application نمونه هائی در اين زمينه می باشند. صفحه کليدهای اپل اختصاص به سيستم های مکينتاش دارد. شکل زير يک نمونه از صفحه کليدهای فوق را نشان می دهد.

2

نکته

پردازنده (IC) موجود در يک صفحه کليد، بمنظور عملکرد صحيح صفحه کليد، می بايست قادر به شناخت و آگاهی از چندين موضوع باشد. مهمترين اين موضوعات عبارتند از :

 • آگاهی از موقعيت کليد در ماتريس کليد ها (مدار ماتريسی یا Memberane)
 • ميزان جهش (Bounce) کليد و نحوه فيلتر نمودن آن
 • سرعتی که اطلاعات برای Typematics ارسال می گردند.

Memberane

مدار ماتريسی کليد ها (MemberAne) ، يک شبکه از دارات بوده و در زيرکليد ها قرار دارد. مدار ماتریسی کلید ها یک طرح گرافیتی می باشد. در تمام صفحه کليدها، هر مدار در نقطه مربوط به يک کليد خاص، شکسته می گردد. با فشردن يک کليد فاصله موجود بين مدار حذف و امکان ايجاد يک جريان ضعيف بوجود می آيد. پردازنده (IC) وضعيت هر يک از کليد ها را از بعد پيوستگی در نقطه تماس مدار مربوطه، بررسی می کند. زمانيکه تشخيص داده شد که يک مدار بسته شده (اتصال برقرار است) است، مقايسه بين محل کليد مورد نظر با طرح کاراکترهای (Bitmap) موجود در حافظه ROM انجام می گيرد. طرح کاراکترها، يک چارت مقايسه ای برای پردازنده بوده تا به وی اعلام گردد، کدام کليد در مختصات X,Y در مدارماتريسی کليد ها ، قرار دارد. در صورتيکه بيش از يک کليد بصورت همزمان فعال شده باشد پردازنده بررسی خواهد کرد که آيا ترکيب کليدهای فشرده شده دارای يک طرح کاراکتر است. مثلا در صورت فشردن کليد a، حرف a برای کامپيوتر ارسال می شود. در صورتيکه کليد Shift را نگاهداشته و کليد a را فعال نمائيم پردازنده ترکيب فوق را با طرح کاراکترها مقايسه و حرف A را توليد خواهد کرد.

شکل زير ريزپردازنده (IC) و کنترل کننده صفحه کليد را نشان می دهد.

3

شکل زير مدار ماتريسی کليد ها را نشان می دهد.

4

نکته

برای اتصال Memberane به کیت ریزپردازنده (IC) از یک رابط ژلاتینی به نام ژل استفاده می شود.

5

سوئیچ در صفحه کلید

صفحه کليد از سوئيچ بمنظور اعمال تغيير در جريان مربوط به مدارات صفحه کليد استفاده می نمايد. زمانيکه کليدی فشرده می گردد، ميزان اندکی لرزش بين سطح تماس وجود داشته که Bounce ناميده می گردد. پردازنده موجود در صفحه کليد آن را تشخيص داده و متوجه اين موضوع خواهد شد که فعال و غير فعال شدن سريع سوئيج بصورت تکراری، نشان دهنده فشردن چندين کليد نبوده و صرفا يک کليد در نظر گرفته خواهد شد (سيگنال های ديگر حذف و صرفا يک سيگنال در نظر گرفته خواهد شد). در صورتکيه کليدی را برای مدت زمانی نگه داری شده و اين عمل ادامه يابد پردازنده تشخيص خواهد داد که شما قصد داريد کليدهائی را بصورت تکراری برای کامپيوتر ارسال داريد عمليات فوق Typematics ناميده می شود. در فرآيند فوق تاخير بين هر ضربه بر روی کليد می تواند توسط نرم افزار مشخص گردد. دامنه تاخير فوق از 2 کاراکتر در ثانيه شروع و می تواند تا 30 کاراکتر در ثانيه ادامه يابد .

صفحه کليدها از تکنولوژی های متفاوت سوئيچ، استفاده می نمايد.

 • ما علاقه منديم زمانيکه کليدی بر روی صفحه کليد فعال می گردد، واکنش آن را حس نمائيم.
 • ما می خواهيم صدای کليک کليدها را در زمان تايپ بشنويم.
 • ما می خواهيم کليدها محکم (سخت) بوده و در زمان فشردن يک کليد سريعا کليد فشرده شده به حالت اوليه خود برگردد.

در اين راستا از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد.

 • Rubber Dome Mechanical
 • Capacitive Non-Mechanical
 • Metal Contact Mechanical
 • Membrane Mechanical
 • Foam Eement Mehanical

متداولترين تکنولوژی سوئيچ استفاده شده در صفحه کليد Rbber Dme یا لاستيک برجسته می باشد. در اين نوع صفحه کليدها، هر کليد بر روی يک لاستيک برجسته کوچک و انعطاف پذير به مرکزيت يک کربن سخت قرار می گيرد. زمانيکه کليدی فعال می گردد يک پيستون بر روی قسمت پائين کليد لاستيک برجسته را بسمت پايين بحرکت در می آورد. مسئله فوق باعث می گردد که کربن سخت، بسمت پايين حرکت نمايد. ماداميکه کليد نگاه داشته شود کربن، مدار را برای آن بخش ماتريس تکميل می نمايد. زمانيکه کليد رها (آزاد) می گردد، لاستيک برجسته مجددا به شکل و حالت اوليه بر می گردد.

6

سوئيچ های صفحه کليد های با تکنولوژی لاستيک برجسته ارزان و مقاوم در مقابل جهش و خورندگی می باشند چرا که لايه پلاستيکی ماتريس کليدها را در برمی گيرد. سوييچ های پرده ای در عمل شباهت زيادی با سوييچ های پلاستيکی دارند. کليدهای فوق دارای بخش مجزا برای هر کليد نبوده و در عوض از يک ورق پلاستيکی با برآمدگی های مربوطه به هر کليد استفاده می نمايند. از اين نوع صفحه کليدها برای صنايع سنگين استفاده می گردند. از صفحه کليدهای فوق بندرت در کامپيوتر استفاده می گردد .

سوئيچ های Capacitive غير مکانيکی بوده چرا که در آنها مشابه ساير تکنولوژيهای مربوط به صفحه کليد از يک مدار کامل استفاده نمی گردد. در اين سوئيچ ها جريان بصورت پيوسته در بين تمام بخش های ماتريس کليد وجود و حرکت می نمايد .

اتصالات صفحه کليد

زمانيکه کليدی توسط کاربر فعال می گردد پردازنده صفحه کليد بررسی لازم را انجام (با توجه به مدار ماتريسی) ونوع حرفی را که می بايست برای کامپيوتر ارسال گردد، مشخص می نمايد. کاراکترها در يک بافر و يا حافظه ای که معمولا شانزده بايت ظرفيت دارد، قرار خواهند گرفت. در ادامه با توجه به نوع اتصالات مربوطه، کاراکتر مورد نظر ارسال خواهد شد.

انواع متداول کانکتورهای صفحه کليد شامل موارد زیر می باشد.

 • کانکتور پنج پين DIN
 • کانکتور شش پين PS2
 • کانکتور چهار پين USB
 • کانکتور داخلی (برای Laptops)

شکل زير يک کانکنور PS2 را نشان می دهد.

7

کانکتورهای پنج پين از رايج ترين کانکتورهای صفحه کليد می باشند. برخی از کامپيوترها از کانکتور PS2 استفاده می نمايند. امروزه در سيستم های جديد کانکتورهای PS2 جای خود را به کانکتورهای USB داده است.

پایه های کانکتور PS2

به شکل زیر توجه کنید.

8

 • پایه C برای ارسال دیتا استفاده می شود.
 • پایه G همان Grand می باشد.
 • پایه D برای دریافت دیتا استفاده می شود.
 • پایه V پایه Voltage و معمولا 5 ولت می باشد.

پایه های کانکتور USB

به شکل زیر توجه کنید.

9

 • پایه D+ برای ارسال دیتا استفاده می شود.
 • پایه G همان Grand می باشد.
 • پایه D- برای دریافت دیتا استفاده می شود.
 • پایه V پایه Voltage و معمولا 5 ولت می باشد.

نکته

برای معادل سازی پایه های کانکتور PS2 و USB از جدول زیر استفاده کنید.

10

دقت کنید که سیم های متصل کننده پایه های کانکتور PS2 به بورد کیبورد از رنگ خاصی تبعیت نمی کنند و برای تشخیص سیم های مرتبط به پایه ها از تست بوق در مولتی متر استفاده کنید. برای مثال سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب قرمز را به پایه V در کانکتور PS2 وصل کنید و پراب مشکی را در سر دیگر کابل به چهار سر سیم زده و هر کدام که بوق زد نشان دهنده سیم مربوط به پایه V می باشد سپس سیم را روی بورد در جای خودش لحیم کنید.

ایرادات کیبورد

 • کیبورد روشن نمی شود.

   

   

  • چک کردن سیم های کابل (تست بوق)
  • بررسی ولتاژ 5 ولت در کیبورد
  • احتمال سوختگی IC روی بورد کیبورد که تنها راه تشخیص سوختگی عوض کردن آن با نمونه مشابه می باشد.
 • یکی از کلید ها کار نمی کند.
 • چک کردن گرافیت های زیر کلید، ممکن است گرافیت مذکور کثیف یا پاک شده باشد. برای ترمیم آن از مداد های گرافیتی (کربنی) استفاده شود.
 • چک کردن Memberane، ممکن است Memberane سر جایش خودش نباشد. دقت کنید که Memberane از دو لایه با طرح ماتریسی تشکیل شده است و یک لایه بین این دو لایه قرار می گیرد.
 • چک کردن ژل متصل کننده Memberane به بورد کیبورد، ممکن است ژل سر جایش نباشد یا پاره شده باشد.
 • مسیر ماتریسی مربوط به ردیف مذکور را چک کنید، ممکن است گرافیت های آن ساییده شده باشد. برای ترمیم آن از ماژیک ها و مداد های گرافیتی استفاده کنید.
 • مربوط به ساییده شدن گرافیت های Memberane می باشد.
 • ژل متصل کننده Memberane به بورد کیبورد درست تنظیم نیست.
 • ممکن است Memberane های بالا و پایین به هم چسبیده باشند. شرط درست کار کردن کیبورد قرار گرفتن یک لایه بین Memberane های بالا و پایین در کیبورد می باشد.
 • یک ردیف از کلید ها کار نمی کند.
 • حساسیت کلید ها کم شده است.
 • با اتصال کیبورد به کیس بوق ممتد می زند.

 

منبع www.bia2store.com

میثم مزگی نژاد

از سال 87 برنامه نویسی وب رو شروع کردم ، هنوز دوسش دارم و دنبالش می کنم،کار طراحی وب و میشه گفت : بیشتر فارسی کردن قالب ها و استفاده از css3 و jquery خیلی لذت می برم ،از سال 92 هم طبق پیشینه ای که به الکترونیک داشتم به صورت تخصصی تعمیرات الکترونیک (لپ تاپ ،کامپیوتر و بردهای تبلت) رو شروع کردم .در این مدت موفق شدم کتاب کاملترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوترو لپ تاپ رو بنویسم.امیدوارم روزی برسه که هر جوونی دنبال علاقش بره و با علاقش زندگی کنه و برای پیشرفت کشورش تلاش کنه.

Share This:

97 comments on “چگونه کیبورد تعمیر کنیمAdd yours →

 1. سلام کیبورد من در پورت اصلی پشت کیس کار نمکند ولی با یو اس بی کار میکند ضمنا هنگام نصب ویندوز از کار میافتد چه باید کرد

 2. باسلام کیبورد من در سوکت سوزنی پشت کیس کار نمکنه ولی با پورت یو ایس بی کار مکنه ضمنا وقتی می خوام ویندوز نصب کنم از کار میافتد لطفا راهنمایی کنید م

 3. درود دوست عزیز.
  از آموزش های جالب و کاربردیتون نهایت سپاسگزاری رو دارم.
  تندرست و شاد باشید.

 4. با سلام کیبوردم چراغ office lock روشن میشه و هیچ دکمه ای کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنین.

 5. سلام
  چند روز پیش با اسپری کیبورد لپ تاپم رو تمیز کردم و بعد اون رو روشن کردم اما مثل این که دکمه های کیبورد هنوز از زیر خیس بودند و بعضی دکمه ها نمی زد چند روز منتظر موندم تا شاید مشکل به خودی خود رفع شه اما متاسفانه هنوز بعضی دکمه ها کار نمی کنند به نظر شما کار نکردن بعضی دکمه ها می تونه نشانه ی سوختن آی سی کیبورد باشه باید آی سی عوض بشه؟
  یا با بازکردن و تمیز کردن داخل صفحه کیبورد مشکل حل می شه؟
  سپاس

  1. سلام
   به نظر من بازم صبر کنید یا اگر قصد باز کردن کیبورد دارید اون رو با یک سیستم حرارتی ملایم مثل سشوار حرارت بدین تا خوب گرم و خشک بشه و دائما هم
   با کلید ها کار کنید ،هیچ تمیز کننده ای برای صفحه کلید بهتر از تینر 10000 یا الکل نیست چون بعد از مدتی در هر صورت تبخیر می شن و هیچ اثری هم ندارن
   ولی بر عکس تمام شوینده های موجود در بازار حتی اگر تبخیر بشن لک هایی از اون ها باقی می مونه و مانع از اتصال می شه
   شما با الکل کیبورد رو دوباره تمیز کن و حرارت ملایم بده تا خشک بشه

 6. سلام خسته نباشید.
  من کیبوردم ی مدتی وقتی آهنگی میذاشتم ب کیبورد ک دست میزدم اهنگا خودشون جلو میرفتن.کیبورد رو باز کردم تمیز کردم حالا ک میزنم ب سیستم کارنمیکنه و مدام بوق میزنه.چکاکنم؟

  1. سلام
   کیبورد رو دوباره باز کنید و محل اتصال برد به صفحه های طلقی زیر کیبورد رو با دقت وصل کنید
   اگر درست نشد کیبورد رو عوض کنید

 7. درود.
  برای این کار به چه مدل مولتیمتری نیاز هست؟برای اینکه به سیم های صفحه کلید وصل کنید و مشخص بشه چند ولت هستن و چه نوعی هستن؟
  من میخوام یه مولتیمتر بخرم میشه راهنمایی بکنید ؟
  میشه بگید از بین محصوات زیر کدوم رو انتخاب کنم که هم قیمتش مناسب باشه هم کارم رو راه بندازه :(ببینید با قیمت زیر 25هزارتومان موردی هست که کارمن رو راه بندازه:)
  http://www.merqc.com/Categories/view/92/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1

  1. سلام
   ببخشید دیر جواب دادم
   هر مولتی متری بخرید کار شما رو راه می اندازه
   حتی مولی متر DT-832
   که 9600 هست هم کارت رو راه می اندازه

 8. سلام خسته نباشید سوالی داشتم بیشتر موقع ها تمامی کلید ها از کار می افتند چکار باید بکند و بعضی موقع ها تایپ سرعت صفحه کلید قفل می شود علت آن چیه لطفا مرا راهنمایی کنید ممنونم

  1. سلام
   صفحه کلید رو بادگیری کنید و کابل usb یا ps2 رو هم اون رو هم عوض کنید
   در کل اگر درست نشد ،بر اساس نوع برد صفحه کلید ممکنه جواب بگیرید یا نه
   چون اکثرا آی سی صفحه کلید از نوع قیری و یکبار مصرف هست

 9. سلام.من ی کیبورد از دوستان گرفتم که سر کابلش یو اس بی یا پی اس 2 نداره.چکار کنم؟یو اس بی باید زد یا پی اس 2؟ترتیب رنگهاش چطوریه؟

  1. سلام
   ترتیب رنگ ها در هر مدلی فرق می کنه !
   باید اونقدر آزمون خطا کنی تا به نتیجه برسی و مطمئن باش با این کار به هیچی هم صدمه نمی زنی

 10. سلام
  میبخشید که دوباره سوال میکنم ولی تو کتابها اینطوری نوشته که یک پایه کلاک داریم و یک دیتا
  که این پایه دیتا هم ورودی کیبورد میتونه باشه یعنی از سیستم به کیبورد اطلاعات فرستاده بشه
  هم میتونه خروجی کیبورد باشه یعنی از کیبورد به سیستم اطلاعات فرستاده بشه
  پایه کلاک هم یه موج مربعی با فرکانس حدود 20 تا 30 کیلو هرتز هنگام ارسال اطلاعات تولید میکنه

  حالا اگه ممکنه بگین D- کلاک هست یا دیتا ؟

  چرا پایه D- ولتاژش 3.25 هست دلیلش چیه ؟

  اگه ممکنه هر دوسوال رو جواب بدید
  باتشکر

  1. سلام
   ببین مگر این نیست که دیتا رو باید روی کلاک ها سوار کرد و جابه جا کرد ،اصلا با تولید فرکانس دیتا ها در مادربورد تولید و جابه جا می شن ،خوب اینجا هم ما با تولید فرکانس ولتاژ هم داریم ،(البته ولتاژ بسیار پایین ) پس دیتا برای ارسال و دریافت شدن از یک قطعه نیاز به باندهایی داره که d- و d+ این وظیفه رو بر عهده دارند

 11. سلام و خسته نباشید

  من میخوام کیبورد رو به میکرو AVR متصل کنم و اطلاعات رو از کیبورد بخونم که به مشکل برخوردم و به کمک شما خیلی احتیاج دارم لطفا همکاری کنید .
  اگه اشتباه نکنم هر کیبورد در حقیقت 4 پایه داره که دوتاش مربوط به تغذیه هست و یکی دیتا و یکی هم
  کلاک هست .
  اگه ممکنه بگین پایه های دیتا و کلاک کدوما هستند ( برای هر دو کانکتور )
  یه مسئله ای هم هست که برام سواله این که وقتی کانکتور کیبوردم رو که USB هست به کامپیوتر متصل کردم ولتاژ یکی از پایه ها ( پایه ی سمت راست Vcc ) تقریبا 3.25 ولت هست و پایه ی سمت چپ GND
  صفر ولت هست حالا میشه بگید کدومشون کلاک هستند و کدومشون دیتا ( برام مهمه )

  ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام
   در مورد ولتازها و پایه های روی بردهای کیبورد باید بگم ما دو دیتا داریم و یک ولتاژvcc و تعدادی g یا گروند
   خوب طبیعتا هیچ ولتاژ نباید گروند یا g داشته باشه و vcc هم باید 5 ولت باشه
   در مورد خروجی دیتا یا همون کلاک هایی که شما می گید تو متن رو عکس محل دبتا ها روی خروجی usb و ps2 مشخص شده

 12. آیا میشه دانگل وایرلس موس و کیبورد رو تعمیر کرد اگه خراب بشه دانلگلشون؟؟؟
  و آیا میشه موس و کیبوردی ک وایرلس هست بهشون سیم خوروند ک قابل استفاده شن؟؟؟

  1. سلام
   بگم قابل تعمیره ،دروغ گفتم ،چون خودم هیچ وقت اینکار رو نکردم و به صرفه نیست چون اوسیلوسکوپ می خواد
   و در مورد سیم کشی هم نه نمی شه

 13. سلام خسته نباشید
  وقتی کابل usb کییورد رو به کیس وصل میکنم کامپیوتر خاموش میشه ایرادش از چی میتونه باشه
  ممنون میشم اگه زود جواب بدید

 14. سلام سوال داشتم در مورد کابل کیبرد
  آیا می شود کابل کیبرد که ps2 هست رو به کابل usb عوض کنم
  با تشکر

   1. آره جواب نمیده.من خیلی هارو امتحان کردم ک usb نگرفت بهشون.راه چاره ای نداره برا اینا؟؟؟؟
    تازه جالب اینجاس ک موس خودم USB بوده و خواستم ps2 کنم اصلا بهش نگرفت.آخه تاحالا iهرچی usb داشتم ps2 بهش خورده!

 15. سلام
  من کیبوردمو ب ی کیس دیگ وص کردم بعدا دیدم یکی از خازنای مادربردش ترکیده
  سیستمش بالا میومد ولی هاردش خراب بود بیخیالش شدم
  فک کنم درجا کیبوردمو خراب کرده
  الانم ک رو سیستم خودم وص میکنم دیگه کار نمیکنه
  وقتی سیستم بالا میاد تو درایو کیبورد چیزی نمیبینم
  فقط موقع ریستارت اولش چند بار سه تا چراغ کیبورد با هم روشن خاموش میشن
  و بعد هیچی
  چ اتفاقی براش افتاده و راه حلش چیه؟
  ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام
   ببخشید دیر جواب دادم سرم به شدت شلوغه و همکارها هم همینطور
   اگر چراغ های کیبورد روشن می شه (هنگام ریست پس می شه گفت هنوز درسته)
   با یک سیستم دیگه هم تست کنید ،چون مادربوردی که می گین فقط مشکل هارد داره و یک خازن ترکونده دلیلی برای خرابی کیبورد و پورت ها نداره

 16. سلام من کیبوردم زدم تو یه رایانه کسی دیگه یهو دیگه کار نکرد چراغش هم روشن نمیشه مشکلش از چیه چند روز قبل هم همینجوری فلشم دیگه کار نکرد مشکل از کجا هست ا‍‍خه می خواستم بدونم مشکل از هم تز کجای کیبورد و کجای کیس هست ممنون

  1. سلام
   کیس شما پورت های usb دچار شورت مقاومتی شده
   اگر کلا یو اس بی ها کار نمی کنند و فقط فلش می سوزونند همین مشکل رو دارند و باید به تعمیرکار مراجعه کنید
   اگر نه اومد نیومده باید اول پاورت و بعد مادربورد تست شه

 17. سلام

  ،هست ps2 ،صفحه کلیدم سیمش از داخل قطع شده

  مولتی متر ندارم چجوری میتونم جای درست سیمارو روپینهای صفحه کلید پیدا کنم؟

  مرسی

  1. سلام
   خیلی سخته ،اگر از روی خود برد سیم ها قطع شده کارتون مشکله
   باید دنبال مدل مشابهش بگردین وگرنه نمی شه ،چون مدل کیبوردها زیاده و چشمی نمی شه
   گفت هر سیم رو به کجا بزنید ،فوقش یک عکس بزارید شاید به نتیجه رسیدیم

   1. نقشه ای چیزی نداره براش؟؟؟ ک ببینیم d -d v g از جا میان؟؟؟
    فک کنم بیشتر بردا ردیف این حروفا مث هم باشه.اگه ولتاژو(v( رو یدا کنی بقیش هم با جابجا کردن سیمها میتونی پیدا کنی:)

 18. سلام. وقتی کامپیوتر رو روشن میکنم کیبرد فعال میشه و طبق معمول کلید num  چراغش روشن میشه اما وقتی پسورد کامپیوترم رو وارد کنم هیچ کدوم از کلید ها کار نمیکنه حتی کلید num  هم خاموش رو شن نمیشه 

  مشکلش چیه؟؟؟

  1. داخل بایوس یا تنظیمات setup  برید و usb ketboard  رو enable  کنید

   البته فکر کنم باید keyboard   ps2  باشه

 19. با درود

  هیچ روشی برای شناخت سیمها مثل اتصال بدنه برای منفی وجود نداره که بشناسم سیمای دیتا و قطبای ولتاژ رو؟

  خازن پلاریتع داری ندیدم که بتونم مثبت رو بشناسم

  آی سی هم قطره ایه

  1. سلام ودرود 

   والا متاسفانه کیبورد های متفاوت سیم کشی های متفاوت 

   روش صحیح و دقیقی وجود ندارد تنها روش همینه که رنگ سیم های روی سوکت خروجی و خود سیم های روی برد رو هماهنگ در نظر بگیرید 

 20. درود

  ممنونم از شما

  اصولا کسی این طور خالصانه و به رایگان اطلاعاتشو به اشتراک همه! هم اعضا هم غیر اعضا نمی ذاره

  بخاطرش شخصا دست بوسم

   

  من چن تا کیبرد خراب تو خونه دارم که به علتای مختلف کنار گذاشتم

  و بعضا کابلاشونو کندمو جای دیگه استفاده کردم

   

  الان با خوندن مطالب عای و کاربردی شما مشتاق شدم درستشون کنم

  فقط رنگ کابلا برام مونده که بتونم مجدد سیم بزنم سرش

  و اینکه نمی دونم قلبش یو اس بی بوده یا پی اس تو

  البته تصور میکنم تفاوت اینا فقط سوکتشونه؟

  و اگر رعایت بشه به هم قابل تبدیل هستن

  اگه ممکنه حرفامو تصحیح یا تائید بفرمائید و رنگ بندیاشم اگه مشترکه ممنون میشم…

  1. سلام

   بله می شه سیم های ps2  رو به usb  و بالعکس تبدیل و اتصال داد

   ولی در رنگ بندی هیچ استانداردی وجود نداره ،نه برای ps/2 و نه usb

   تازه اوضاع ps/2  پیچیده تره چون تعداد سیم ها متغیر هست

 21. سلام یه کیبورد رو از ps2 به usb  تبدیل کردم خطای usb not recognize میده کلا این پیام چیه؟

  1. سلام

   احتمالا کابل سیگنال دیتا رو اشتباه زدین

   سیستم می خواد کیبورد رو شناسایی کنه نمی تونه

   یا هم کلا کیبورد معیوبه  شما کابل ها رو درست زدین

 22. روی کیبوردم آب ریخت ،اونو باز کردم ا الکل تمیزش کردم و بعد از خشک کردن درست بستمش -الان یکسری از کلیدام درست کار نمیکنه مثلا قسمت حروف کیو دبلیو ای اس زد ایکس کار نمیکنه یا قسمت اعداد 7 8 9 و نام لاک کار نمیکنه

  ایرادش از بستن منه یا ای سی اون سوخته (ای سیش لاکیه) رنگ بعضی از قسمتهای مدار صفحه ماتریسیش هم قهوه ای شده

  1. سلام

   نه آی سی نمی سوزه با این کارها و این نشانه ها نشونه سوختن نیست

   احتمالا مشکل از کثیفی صفحه کلید اون قسمت می تونه باشه یا هم با الکل که شستشو دادین قسمت رساناش هم کنده شده

 23. سلام من یک کیبرد دارم وقتی وصل می کنم به کیس عمل نمی کنه راستی همچنین ویندوزش خراب شده وهیچ کیبردی یا موسی در ان عمل نمی کنه

 24. سلام خسته نباشید هردوتا کلید های ALTکیبورد کامپیوتر من کار نمی کنن اگر ممکنه راهنماییم کنید.

  1. سلام نمی دونم والا ،درآیورهای سیستم رو چک کن ، 

   آخه اونقدر کیبورد های بدساخت چینی داخل بازار هست که آدم نمی دونه هر دفعه مشکل از چیه ؟

   با ابز کردن صفحه کلید و بستنش مشکلت شاید حل بشه شاید بدتر ، البته اگر تاحالا باز کردی به نتیجه می رسی و گرنه نه؟

 25. با سلام خدمت شما دوست عزیز یه سوال داشتم من یه کیبورد قدیمی باکابل ps2داشتم و میخواستم اونو به usb تبدیل کنم وقتی کیبورد رو باز کردم 5سیم به مدار لحیم شده بود که دوتا از اون ها سیاه بودن اما وقتی سیمش رو بریدم دیدم همون 4 سیم داره میخواستم بدونم چرا دوتا از سیم ها سیاه بود

   1. فک کنم منظورشون همون سیم اتصال هست ک وقتی اومده بیرون روکش سیاه زدن بهش.عاغا شما کاری ب سیم سیاهی ک گفتی نداشته باش.اصن فک کن نبوده.وصل هم نکنی مشکلی پیش نمیاد.چون بیشتر کیبوردای چینی الانی از این سیم نداره 🙂

 26. سلام دوست عزیز خسته نباشین من یه کیبورد دارم که بعضی از دکمه هاش کاملا فشاری و عادی هستند اما بعضی از دکمه هاش با کوچکترین تماس دست عمل میکنن میخواستم دلیلشو بدونم

  1. سلام 

   والا دلیل خاصی نداره فاصله بین کیبورد ها(یعنی دکمه و زغالی یا صفحه اتصال )کم شده

   1. یه بار باز کنه و ببنده شاید خوب بشه.شاید ضربه خورده این ژله ای زیرش جابجا شده بخاطر همین به صفحه ماتریسی فشار آورده.مال صفحه خودم همینجور شده بود

 27. با عرض سلام و خسته نباشید

   

  من ی کیبورد دارم که فیشش ps2 بود به دلیل خرابی اونو تغییر دادم به usb – سیماشم درست وصل کردم ولی کار نمیکنه  حالا که به کیس میزنم یه لحظه لامپای کیبورد روشن و خاموش میشه و کار نمیکنه – ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

   

  باتشکر

  1. صددر صد ایراد از نحوه وصل کردن سیم ها می باشد ،اکثرا همین اشتباه رو می کنن، اگر اینقدر مطمئنی که سیم ها رو درست زدی ،کلا برد کیبورد یک آی سی قیری داره که دیگه احتمال کم خراب شده ،و باززم میگم 

   اگر اونقدر مطمئنی که درست زدی سیم ها رو، پس کیبورد دیگه ارزش وقت گذاشتن نداره

 28. باعرض سلام وخسته نباشید./

  کیبوردم کلیدهای ماشین حسابش ردیف:3-6-9-.-*کارنمیکنه مشکلش چیه راهنماییم کنین

  1.  با سلام خدمت آقا مهدی ، دوست گرامی همونطور که در این پیج خوندی هر کیبورد از یک صفحه تلقی که مدار ماتریسی کیبورد بر روزی اون طراحی شده ساخته شده و همچنین این صفحه به یک مدار وصل یا همون مرکز ترجمه ماتریس صفحه کلید یا کلا مدار صفحه کلید وصله که این اتصال از طریق  فشرده شدن مدار برد کنترل کننده به صفحه ماتریسی انجام می شه ، خوب در اینجا یک لایه کوچک ژلاتینی روی مدار و صفحه قرار داره که اونها رو به هم محکم فشار میده ، خوب حالا این همه چرت و پرت گفتم که چی :

   اولا به صورت کامل مطمئن شین که ایراد نرم افزاری نداشته باشه ،سیستم رو یک ویروس کشی بکنین و تنظیمات صفحه کلید رو هم چک کنین اگر ایراد نرم افزاری نبود برین سراغ راه های دیگه (تعمیراتی)

   دوما: اگر اتصال بین صفحه و مدار مناسب نباشه باعث می شه بخشی از کلیدات نخوره ، که عموما با باز کردن کیبورد و دقیق روی هم قرار دادن نقاط اتصال صفه و مدار، مشکل حل می شه،که ،حوصله و اعصاب فولادین می خواد و من این کار رو ترجیح نمی دم چون در بعضی موارد کل صفحه کلید به هم می ریزه جون تطبیق اتصالاتش سخته.

   سوما :شما از اتصال به صورت کامل مطمئنید پس حالا باید دست به کار شید و همون IC گنده رو از روی مدار بردارید و یک معادلش رو بگزارید 

   حالا خودمونیم آیا به صرفه هست تعمیر یک کیبورد ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.