چگونه کیبورد تعمیر کنیم

جلسه پنجم

کیبورد

کیبورد وسيله ای برای ورود اطلاعات در کامپيوتر است. کیبورد یا صفحه کلید شامل مجموعه ای از سوييچ ها است که به يک ريزپردازنده (IC) متصل می گردند.

آی سی وضعيت هر سوئيچ را هماهنگ و واکنش لازم در خصوص تغيير وضعيت يک سوئيچ را از خود نشان خواهد داد.

1 (1)

انواع صفحه کليد

صفحه کليدها از شروع استفاده در کامپيوتر، تاکنون کمتر دستخوش تغييراتی شده اند. اغلب تغيرات اعمال شده در رابطه با صفحه کليد، افزودن کليدهائی خاص ، بمنظور انجام خواسته های مورد نظر است . متداولترين نوع صفحه کليدها شامل موارد زیر می باشد.

 • صفحه کليد پيشرفته با 101 کليد
 • صفحه کليد ويندوز با 104 کليد
 • صفحه کليد استاندارد اپل با 82 کليد
 • صفحه کليد پيشرفته اپل با 108 کليد

کامپيوترهای Laptop دارای صفحه کليدهای مختص به خود بوده که آرايش کليدها بر روی آنان با صفحه کليدهای استاندارد متفاوت است. برخی از توليد کنندگان صفحه کليد، کليدهای خاصی را نسبت به صفحه کليدهای استاندارد اضافه نموده اند. صفحه کليد دارای چهار نوع کليد متفاوت است.

 • کليدهای مربوط به تايپ
 • کليدهای مربوط به بخش اعداد (Numeric keypad)
 • کليدهای مربوط به توابع (عمليات) خاص
 • کليدهای کنترلی

صفحه کليد ويندوز، کليدهای اضافه ای را معرفی نمود. کليدهای Windows يا Start و يک کليد Application نمونه هائی در اين زمينه می باشند. صفحه کليدهای اپل اختصاص به سيستم های مکينتاش دارد. شکل زير يک نمونه از صفحه کليدهای فوق را نشان می دهد.

2

نکته

پردازنده (IC) موجود در يک صفحه کليد، بمنظور عملکرد صحيح صفحه کليد، می بايست قادر به شناخت و آگاهی از چندين موضوع باشد. مهمترين اين موضوعات عبارتند از :

 • آگاهی از موقعيت کليد در ماتريس کليد ها (مدار ماتريسی یا Memberane)
 • ميزان جهش (Bounce) کليد و نحوه فيلتر نمودن آن
 • سرعتی که اطلاعات برای Typematics ارسال می گردند.

Memberane

مدار ماتريسی کليد ها (MemberAne) ، يک شبکه از دارات بوده و در زيرکليد ها قرار دارد. مدار ماتریسی کلید ها یک طرح گرافیتی می باشد. در تمام صفحه کليدها، هر مدار در نقطه مربوط به يک کليد خاص، شکسته می گردد. با فشردن يک کليد فاصله موجود بين مدار حذف و امکان ايجاد يک جريان ضعيف بوجود می آيد. پردازنده (IC) وضعيت هر يک از کليد ها را از بعد پيوستگی در نقطه تماس مدار مربوطه، بررسی می کند. زمانيکه تشخيص داده شد که يک مدار بسته شده (اتصال برقرار است) است، مقايسه بين محل کليد مورد نظر با طرح کاراکترهای (Bitmap) موجود در حافظه ROM انجام می گيرد. طرح کاراکترها، يک چارت مقايسه ای برای پردازنده بوده تا به وی اعلام گردد، کدام کليد در مختصات X,Y در مدارماتريسی کليد ها ، قرار دارد. در صورتيکه بيش از يک کليد بصورت همزمان فعال شده باشد پردازنده بررسی خواهد کرد که آيا ترکيب کليدهای فشرده شده دارای يک طرح کاراکتر است. مثلا در صورت فشردن کليد a، حرف a برای کامپيوتر ارسال می شود. در صورتيکه کليد Shift را نگاهداشته و کليد a را فعال نمائيم پردازنده ترکيب فوق را با طرح کاراکترها مقايسه و حرف A را توليد خواهد کرد.

شکل زير ريزپردازنده (IC) و کنترل کننده صفحه کليد را نشان می دهد.

3

شکل زير مدار ماتريسی کليد ها را نشان می دهد.

4

نکته

برای اتصال Memberane به کیت ریزپردازنده (IC) از یک رابط ژلاتینی به نام ژل استفاده می شود.

5

سوئیچ در صفحه کلید

صفحه کليد از سوئيچ بمنظور اعمال تغيير در جريان مربوط به مدارات صفحه کليد استفاده می نمايد. زمانيکه کليدی فشرده می گردد، ميزان اندکی لرزش بين سطح تماس وجود داشته که Bounce ناميده می گردد. پردازنده موجود در صفحه کليد آن را تشخيص داده و متوجه اين موضوع خواهد شد که فعال و غير فعال شدن سريع سوئيج بصورت تکراری، نشان دهنده فشردن چندين کليد نبوده و صرفا يک کليد در نظر گرفته خواهد شد (سيگنال های ديگر حذف و صرفا يک سيگنال در نظر گرفته خواهد شد). در صورتکيه کليدی را برای مدت زمانی نگه داری شده و اين عمل ادامه يابد پردازنده تشخيص خواهد داد که شما قصد داريد کليدهائی را بصورت تکراری برای کامپيوتر ارسال داريد عمليات فوق Typematics ناميده می شود. در فرآيند فوق تاخير بين هر ضربه بر روی کليد می تواند توسط نرم افزار مشخص گردد. دامنه تاخير فوق از 2 کاراکتر در ثانيه شروع و می تواند تا 30 کاراکتر در ثانيه ادامه يابد .

صفحه کليدها از تکنولوژی های متفاوت سوئيچ، استفاده می نمايد.

 • ما علاقه منديم زمانيکه کليدی بر روی صفحه کليد فعال می گردد، واکنش آن را حس نمائيم.
 • ما می خواهيم صدای کليک کليدها را در زمان تايپ بشنويم.
 • ما می خواهيم کليدها محکم (سخت) بوده و در زمان فشردن يک کليد سريعا کليد فشرده شده به حالت اوليه خود برگردد.

در اين راستا از تکنولوژی های متفاوتی استفاده می گردد.

 • Rubber Dome Mechanical
 • Capacitive Non-Mechanical
 • Metal Contact Mechanical
 • Membrane Mechanical
 • Foam Eement Mehanical

متداولترين تکنولوژی سوئيچ استفاده شده در صفحه کليد Rbber Dme یا لاستيک برجسته می باشد. در اين نوع صفحه کليدها، هر کليد بر روی يک لاستيک برجسته کوچک و انعطاف پذير به مرکزيت يک کربن سخت قرار می گيرد. زمانيکه کليدی فعال می گردد يک پيستون بر روی قسمت پائين کليد لاستيک برجسته را بسمت پايين بحرکت در می آورد. مسئله فوق باعث می گردد که کربن سخت، بسمت پايين حرکت نمايد. ماداميکه کليد نگاه داشته شود کربن، مدار را برای آن بخش ماتريس تکميل می نمايد. زمانيکه کليد رها (آزاد) می گردد، لاستيک برجسته مجددا به شکل و حالت اوليه بر می گردد.

6

سوئيچ های صفحه کليد های با تکنولوژی لاستيک برجسته ارزان و مقاوم در مقابل جهش و خورندگی می باشند چرا که لايه پلاستيکی ماتريس کليدها را در برمی گيرد. سوييچ های پرده ای در عمل شباهت زيادی با سوييچ های پلاستيکی دارند. کليدهای فوق دارای بخش مجزا برای هر کليد نبوده و در عوض از يک ورق پلاستيکی با برآمدگی های مربوطه به هر کليد استفاده می نمايند. از اين نوع صفحه کليدها برای صنايع سنگين استفاده می گردند. از صفحه کليدهای فوق بندرت در کامپيوتر استفاده می گردد .

سوئيچ های Capacitive غير مکانيکی بوده چرا که در آنها مشابه ساير تکنولوژيهای مربوط به صفحه کليد از يک مدار کامل استفاده نمی گردد. در اين سوئيچ ها جريان بصورت پيوسته در بين تمام بخش های ماتريس کليد وجود و حرکت می نمايد .

اتصالات صفحه کليد

زمانيکه کليدی توسط کاربر فعال می گردد پردازنده صفحه کليد بررسی لازم را انجام (با توجه به مدار ماتريسی) ونوع حرفی را که می بايست برای کامپيوتر ارسال گردد، مشخص می نمايد. کاراکترها در يک بافر و يا حافظه ای که معمولا شانزده بايت ظرفيت دارد، قرار خواهند گرفت. در ادامه با توجه به نوع اتصالات مربوطه، کاراکتر مورد نظر ارسال خواهد شد.

انواع متداول کانکتورهای صفحه کليد شامل موارد زیر می باشد.

 • کانکتور پنج پين DIN
 • کانکتور شش پين PS2
 • کانکتور چهار پين USB
 • کانکتور داخلی (برای Laptops)

شکل زير يک کانکنور PS2 را نشان می دهد.

7

کانکتورهای پنج پين از رايج ترين کانکتورهای صفحه کليد می باشند. برخی از کامپيوترها از کانکتور PS2 استفاده می نمايند. امروزه در سيستم های جديد کانکتورهای PS2 جای خود را به کانکتورهای USB داده است.

پایه های کانکتور PS2

به شکل زیر توجه کنید.

8

 • پایه C برای ارسال دیتا استفاده می شود.
 • پایه G همان Grand می باشد.
 • پایه D برای دریافت دیتا استفاده می شود.
 • پایه V پایه Voltage و معمولا 5 ولت می باشد.

پایه های کانکتور USB

به شکل زیر توجه کنید.

9

 • پایه D+ برای ارسال دیتا استفاده می شود.
 • پایه G همان Grand می باشد.
 • پایه D- برای دریافت دیتا استفاده می شود.
 • پایه V پایه Voltage و معمولا 5 ولت می باشد.

نکته

برای معادل سازی پایه های کانکتور PS2 و USB از جدول زیر استفاده کنید.

10

دقت کنید که سیم های متصل کننده پایه های کانکتور PS2 به بورد کیبورد از رنگ خاصی تبعیت نمی کنند و برای تشخیص سیم های مرتبط به پایه ها از تست بوق در مولتی متر استفاده کنید. برای مثال سلکتور مولتی متر را روی بازر قرار دهید سپس پراب قرمز را به پایه V در کانکتور PS2 وصل کنید و پراب مشکی را در سر دیگر کابل به چهار سر سیم زده و هر کدام که بوق زد نشان دهنده سیم مربوط به پایه V می باشد سپس سیم را روی بورد در جای خودش لحیم کنید.

ایرادات کیبورد

 • کیبورد روشن نمی شود.

   

   

  • چک کردن سیم های کابل (تست بوق)
  • بررسی ولتاژ 5 ولت در کیبورد
  • احتمال سوختگی IC روی بورد کیبورد که تنها راه تشخیص سوختگی عوض کردن آن با نمونه مشابه می باشد.
 • یکی از کلید ها کار نمی کند.
 • چک کردن گرافیت های زیر کلید، ممکن است گرافیت مذکور کثیف یا پاک شده باشد. برای ترمیم آن از مداد های گرافیتی (کربنی) استفاده شود.
 • چک کردن Memberane، ممکن است Memberane سر جایش خودش نباشد. دقت کنید که Memberane از دو لایه با طرح ماتریسی تشکیل شده است و یک لایه بین این دو لایه قرار می گیرد.
 • چک کردن ژل متصل کننده Memberane به بورد کیبورد، ممکن است ژل سر جایش نباشد یا پاره شده باشد.
 • مسیر ماتریسی مربوط به ردیف مذکور را چک کنید، ممکن است گرافیت های آن ساییده شده باشد. برای ترمیم آن از ماژیک ها و مداد های گرافیتی استفاده کنید.
 • مربوط به ساییده شدن گرافیت های Memberane می باشد.
 • ژل متصل کننده Memberane به بورد کیبورد درست تنظیم نیست.
 • ممکن است Memberane های بالا و پایین به هم چسبیده باشند. شرط درست کار کردن کیبورد قرار گرفتن یک لایه بین Memberane های بالا و پایین در کیبورد می باشد.
 • یک ردیف از کلید ها کار نمی کند.
 • حساسیت کلید ها کم شده است.
 • با اتصال کیبورد به کیس بوق ممتد می زند.

 

منبع www.bia2store.com

از سال 87 برنامه نویسی وب رو شروع کردم ، هنوز دوسش دارم و دنبالش می کنم،کار طراحی وب و میشه گفت : بیشتر فارسی کردن قالب ها و استفاده از css3 و jquery خیلی لذت می برم ،از سال 92 هم طبق پیشینه ای که به الکترونیک داشتم به صورت تخصصی تعمیرات الکترونیک (لپ تاپ ،کامپیوتر و بردهای تبلت) رو شروع کردم .در این مدت موفق شدم کتاب کاملترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوترو لپ تاپ رو بنویسم.امیدوارم روزی برسه که هر جوونی دنبال علاقش بره و با علاقش زندگی کنه و برای پیشرفت کشورش تلاش کنه.

Share This:

75 comments on “چگونه کیبورد تعمیر کنیمAdd yours →

 1. سلام.کلید های مولتی مدیا که از طریق سیم به برد کیبوردم وصل شده کار میکنن اما حروف و بقیه کلید ها که با صفحه ماتریسی متصل شده هیچکدوم کار نمیکنن.صفحه ماتریسی هم دستکاری نشده و سر جاشه.بنظرتون مشکلش چیه؟

 2. سلام من کیبردم مشکل داشت روی کشویی میز بود جای مخصوص کی برد بعد وقتی اون داخل بود کیبرد سالم بود وقتی بیرون می اری قطع میشد بازش کردم با مولتی متر سیم رو چک کردم سالم بود بستمش زدم به کامپیتر الان دیگه روشن نمیشه توی کامپیتر هی اخطارdevice not recognized می آد میره کیبرد هم درست بستم ممنون

 3. سلام کیبورد من بلوتوثی هستش و وقتی باتری ها رو بهش میزنم فقط برای چند ثانیه روشن میشه و دوباره خودش خاموش میشه راه حلی دارید؟

 4. مطالب استاد کامل هست ولی برای تکمیل مطالب بالا عرض کنم که اون رابط ژلاتینی در اصل رابط نیست. ابزاری برای فشار برروی مدار صفحه کلید به کانکتورهای برد هست. که در اکثر صفحه کلید ها یک عدد تراشه فلزی مسطح روش گذاشته میشه و برای محکم شدن از پشت قاب یا داخل صفحه کلید 3 تا پیچ روش بسته میشه.
  دومین مطالب اینکه مدار صفحه کلید 2 لایه هست. همکاران و تعمیرکاران محترم دقت کنید که قسمت اتصالی لایه زیری کوتاه تر از لایه بالایی هست. حواستون باشه که لایه کوتاه تر زیر برد قرار نگیره.
  سومین مطلب هم اینکه به هیچ عنوان مدار رو تینر شستشو ندید. چون باعث پاک شدن مدار خواهد شد و اگه مال مشتری باشه شما رو به دردسر خواهد انداخت. مدار رو با آب ولرم (اگه گرم باشه ممکنه به علت پلاستیکی بودن مدار بهش آسیب بزنه و از فرم استاندارد خارجش کنه) و یا الکل شستشو دهید.
  چهارمین مطلب دیده که کلید های بعضی از صفحه کلیدهای صفحه کلید از کار افتادند و یا گیر می کنند. در این موارد قبل از باز کردن صفحه کلید شما میتونید با یه چاقو و شی ء تیز کلید رو در بیارید و لاستیک زیرش رو عوض کنید. (90درصد صفحه کلیدها کلیدهاشون در میان) چون در اثر استفاده امکان خرابی لاستیک و کانکتور لاستیک وجود داره. در بعضی موارد هم مورچه زدگی دیده شده که به صرفه نیست دونه دونه کلیدها رو در بیارید و باید پشت صفحه کلید باز بشه. در زمان درآوردن کلیدهای Space و Enter و Shift و موارد کمی Caps دقت کنید چون یه اهرم میله ای فلزی برای کمک به بالا اومدن کلید (به خاطر بزرگ بودن کلید) تعبیه شده که موقع جا زدن در سرجاش بیوفته.
  دیگه مطلب خاصی به ذهنم نمیرسه تو تعمیرات صفحه کلید. البته می دونم گفتن این مطالب زیره به کرمان بردن هست. همکاران عزیز و بخصوص استاد گرامی بیشتر و بهتر از بنده وارد هستند.

 5. سلام ببخشید وقتی کیبوردم رو رو به کامپیوتر وصل میکنم موس کامپیوترم دیگه حرکت نمیکنه بعد ریستش میکنم وقتی یکی از دکمه هاشو میزنم دوباره گیر میکنه…مشکلش چیه؟؟؟

 6. سلام ببخشید کیبورد من تیک داره وقطی یک حرف رو نگه میداری تیک تیک میکنه و کامل اون کلیل ثابت نیست برای بازی هایی مثل pesخیلی بده و بازی کن ها خوب نمی تونن راه برن لطفا کمک کنید لطفا کمک کنید.باتشکر

  1. سلامbemanad
   با کیبورد دیگه هم همین مشکل رو دارید یا نه؟
   بهتره کیبوردتون رو عوض کنید چون تعمیر کیبورد زیاد به صرفه نیست

 7. سلام ببخشید رنگ سیم ها در کیبورد چطوریه؟یعنی باید سیم های رنگی در کیبورد رو به چه حروفی لحیلم کنم؟

 8. سلام
  طبیعتا آدم وقتی مطلبی رو میخونه و ازش استفاده میکنه؛ وظیفه اش تشکره. ولی تشکر کردن در بخش نظرات باعث اسپم میشه و کسایی که قصد دارن از سوالهای مفید دوستا استفاده کنن رو به دردسر میندازه. ای کاش یه کلید تشکر ذیل مطالب اضافه میکردید تا هم قدردانی خواننده از نویسنده ثبت میشد و هم از ایجاد اسپم جلو گیری.
  به هر حال ممنون از مطلب خوبتون.

 9. سلام

  کیبورد باز کردم تمیز کردم ولی دکمه backspace درست عمل نمیکنه بیشتر حرف “پ” رو تایپ میکنه!
  یکی دگ دکمه شیفت علامت تایپ میکنه!

  مدار ماتریسی هم جاش خوبه تا جایی که میدونم. نمیدونم مشکل از چیه؟! رو مخه

   1. سلام ghaioom
    فقط می تونم بگم کیبورد ارزش زمان و وقت گذاشتن نداره ،بخصوص که شما می گین کاملا درست کاراشو کردین

    1. ای وای کیبورد درست بود خرابش کردم یعنی اونم فقط اینکه خاستم تمیزش کنم!!!
     مدار ماتریسیشو تمیز کنم درست نمیشه؟
     پستونکا چی؟

 10. با سلام
  چند وقت پیش کیبوردم کار نمیکرد
  بعد از کلی تحقیق و عیب یابی فهمیدم اشکال از پورت کامپیوترمه
  پورتش پایه های کانکتور PS2 هست که با رابط این مشکل حل شد و کیبورد کار کرد
  ولی یه مشکل جدید پیدا کرد که اونم این بود که وقتی بازی میکنم
  مثلا ماشینه با w حرکت میکنه و با d سمت راست میره ولی وقتی هم d و همw رو نگه میداریم که هم گاز بده و هم تغییر مسیر بده
  ولی یا فقط سمت راست میره یا فقط گاز میده ( یعنی یا d کار میکنه یا w و دو کلید با هم کار نیکنند
  چه کار کنم ؟

  1. سلام کیان
   اول ویندوز یا درآیورها رو چک کنید بعد نهایتش عوض کنید
   بعد اگر براتون به صرفه هست کیبورد رو عوض کنید چون واقعا ارزشتعمیر نداره

 11. با سلام در ردیف دوم بعضی از حروف کار نمیکنند e .w. باید کیبوردم ببرم تعمیر یا درست میشه

  1. سلام نرگس صابری
   اگر مطمئنی مشکل نرم افزاری نداره ،آره باید تعمیر بشه،ولی دیگه تعمیرکارها اینجور تعمیراتی رو بصرفه نمی دونند
   بهتره عوض کنی

 12. سلام سیم کیبورد من ازبردش قطع شده میخام وصل کنم اما ترتیب رنگهاشو نمیدونم مدل کیبوردم genius kb-125

 13. سلام
  کیبورد من از نوع ps2 هست تا دیروز کار میکرد امروز ک روشن کردم کار نمیکنه با اینکه چراغای روی کیبورد روشنه. میشه راهنماییم کنید ک باید چیکار کنم؟

 14. سلام کیبورد من در پورت اصلی پشت کیس کار نمکند ولی با یو اس بی کار میکند ضمنا هنگام نصب ویندوز از کار میافتد چه باید کرد

 15. باسلام کیبورد من در سوکت سوزنی پشت کیس کار نمکنه ولی با پورت یو ایس بی کار مکنه ضمنا وقتی می خوام ویندوز نصب کنم از کار میافتد لطفا راهنمایی کنید م

 16. درود دوست عزیز.
  از آموزش های جالب و کاربردیتون نهایت سپاسگزاری رو دارم.
  تندرست و شاد باشید.

 17. با سلام کیبوردم چراغ office lock روشن میشه و هیچ دکمه ای کار نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنین.

  1. سلام
   کیبورد شما اتصالی یا سوختگی آی سی داره
   برد رو کامل سرویس کنید و اتصالات رو چک

 18. سلام
  چند روز پیش با اسپری کیبورد لپ تاپم رو تمیز کردم و بعد اون رو روشن کردم اما مثل این که دکمه های کیبورد هنوز از زیر خیس بودند و بعضی دکمه ها نمی زد چند روز منتظر موندم تا شاید مشکل به خودی خود رفع شه اما متاسفانه هنوز بعضی دکمه ها کار نمی کنند به نظر شما کار نکردن بعضی دکمه ها می تونه نشانه ی سوختن آی سی کیبورد باشه باید آی سی عوض بشه؟
  یا با بازکردن و تمیز کردن داخل صفحه کیبورد مشکل حل می شه؟
  سپاس

  1. سلام
   به نظر من بازم صبر کنید یا اگر قصد باز کردن کیبورد دارید اون رو با یک سیستم حرارتی ملایم مثل سشوار حرارت بدین تا خوب گرم و خشک بشه و دائما هم
   با کلید ها کار کنید ،هیچ تمیز کننده ای برای صفحه کلید بهتر از تینر 10000 یا الکل نیست چون بعد از مدتی در هر صورت تبخیر می شن و هیچ اثری هم ندارن
   ولی بر عکس تمام شوینده های موجود در بازار حتی اگر تبخیر بشن لک هایی از اون ها باقی می مونه و مانع از اتصال می شه
   شما با الکل کیبورد رو دوباره تمیز کن و حرارت ملایم بده تا خشک بشه

 19. سلام خسته نباشید.
  من کیبوردم ی مدتی وقتی آهنگی میذاشتم ب کیبورد ک دست میزدم اهنگا خودشون جلو میرفتن.کیبورد رو باز کردم تمیز کردم حالا ک میزنم ب سیستم کارنمیکنه و مدام بوق میزنه.چکاکنم؟

  1. سلام
   کیبورد رو دوباره باز کنید و محل اتصال برد به صفحه های طلقی زیر کیبورد رو با دقت وصل کنید
   اگر درست نشد کیبورد رو عوض کنید

 20. درود.
  برای این کار به چه مدل مولتیمتری نیاز هست؟برای اینکه به سیم های صفحه کلید وصل کنید و مشخص بشه چند ولت هستن و چه نوعی هستن؟
  من میخوام یه مولتیمتر بخرم میشه راهنمایی بکنید ؟
  میشه بگید از بین محصوات زیر کدوم رو انتخاب کنم که هم قیمتش مناسب باشه هم کارم رو راه بندازه :(ببینید با قیمت زیر 25هزارتومان موردی هست که کارمن رو راه بندازه:)
  http://www.merqc.com/Categories/view/92/%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D8%B1

  1. سلام
   ببخشید دیر جواب دادم
   هر مولتی متری بخرید کار شما رو راه می اندازه
   حتی مولی متر DT-832
   که 9600 هست هم کارت رو راه می اندازه

 21. سلام خسته نباشید سوالی داشتم بیشتر موقع ها تمامی کلید ها از کار می افتند چکار باید بکند و بعضی موقع ها تایپ سرعت صفحه کلید قفل می شود علت آن چیه لطفا مرا راهنمایی کنید ممنونم

  1. سلام
   صفحه کلید رو بادگیری کنید و کابل usb یا ps2 رو هم اون رو هم عوض کنید
   در کل اگر درست نشد ،بر اساس نوع برد صفحه کلید ممکنه جواب بگیرید یا نه
   چون اکثرا آی سی صفحه کلید از نوع قیری و یکبار مصرف هست

 22. سلام.من ی کیبورد از دوستان گرفتم که سر کابلش یو اس بی یا پی اس 2 نداره.چکار کنم؟یو اس بی باید زد یا پی اس 2؟ترتیب رنگهاش چطوریه؟

  1. سلام
   ترتیب رنگ ها در هر مدلی فرق می کنه !
   باید اونقدر آزمون خطا کنی تا به نتیجه برسی و مطمئن باش با این کار به هیچی هم صدمه نمی زنی

 23. سلام
  میبخشید که دوباره سوال میکنم ولی تو کتابها اینطوری نوشته که یک پایه کلاک داریم و یک دیتا
  که این پایه دیتا هم ورودی کیبورد میتونه باشه یعنی از سیستم به کیبورد اطلاعات فرستاده بشه
  هم میتونه خروجی کیبورد باشه یعنی از کیبورد به سیستم اطلاعات فرستاده بشه
  پایه کلاک هم یه موج مربعی با فرکانس حدود 20 تا 30 کیلو هرتز هنگام ارسال اطلاعات تولید میکنه

  حالا اگه ممکنه بگین D- کلاک هست یا دیتا ؟

  چرا پایه D- ولتاژش 3.25 هست دلیلش چیه ؟

  اگه ممکنه هر دوسوال رو جواب بدید
  باتشکر

  1. سلام
   ببین مگر این نیست که دیتا رو باید روی کلاک ها سوار کرد و جابه جا کرد ،اصلا با تولید فرکانس دیتا ها در مادربورد تولید و جابه جا می شن ،خوب اینجا هم ما با تولید فرکانس ولتاژ هم داریم ،(البته ولتاژ بسیار پایین ) پس دیتا برای ارسال و دریافت شدن از یک قطعه نیاز به باندهایی داره که d- و d+ این وظیفه رو بر عهده دارند

 24. سلام و خسته نباشید

  من میخوام کیبورد رو به میکرو AVR متصل کنم و اطلاعات رو از کیبورد بخونم که به مشکل برخوردم و به کمک شما خیلی احتیاج دارم لطفا همکاری کنید .
  اگه اشتباه نکنم هر کیبورد در حقیقت 4 پایه داره که دوتاش مربوط به تغذیه هست و یکی دیتا و یکی هم
  کلاک هست .
  اگه ممکنه بگین پایه های دیتا و کلاک کدوما هستند ( برای هر دو کانکتور )
  یه مسئله ای هم هست که برام سواله این که وقتی کانکتور کیبوردم رو که USB هست به کامپیوتر متصل کردم ولتاژ یکی از پایه ها ( پایه ی سمت راست Vcc ) تقریبا 3.25 ولت هست و پایه ی سمت چپ GND
  صفر ولت هست حالا میشه بگید کدومشون کلاک هستند و کدومشون دیتا ( برام مهمه )

  ممنون از سایت خوبتون

  1. سلام
   در مورد ولتازها و پایه های روی بردهای کیبورد باید بگم ما دو دیتا داریم و یک ولتاژvcc و تعدادی g یا گروند
   خوب طبیعتا هیچ ولتاژ نباید گروند یا g داشته باشه و vcc هم باید 5 ولت باشه
   در مورد خروجی دیتا یا همون کلاک هایی که شما می گید تو متن رو عکس محل دبتا ها روی خروجی usb و ps2 مشخص شده

 25. آیا میشه دانگل وایرلس موس و کیبورد رو تعمیر کرد اگه خراب بشه دانلگلشون؟؟؟
  و آیا میشه موس و کیبوردی ک وایرلس هست بهشون سیم خوروند ک قابل استفاده شن؟؟؟

  1. سلام
   بگم قابل تعمیره ،دروغ گفتم ،چون خودم هیچ وقت اینکار رو نکردم و به صرفه نیست چون اوسیلوسکوپ می خواد
   و در مورد سیم کشی هم نه نمی شه

 26. سلام خسته نباشید
  وقتی کابل usb کییورد رو به کیس وصل میکنم کامپیوتر خاموش میشه ایرادش از چی میتونه باشه
  ممنون میشم اگه زود جواب بدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر ربات نیستی جواب بده: *