360 درجه

امتحان کنید:چرخش 360 درجه لپ تاپ با کشیدن موس و یا انگشتتان روی تصویر