کتاب تست انواع قطعات الکترونیکی smd و lmd

کتابTesting Electronic Components نوشته ی کولین میشل  یک نمونه کامل از تست…

کتابTesting Electronic Components نوشته ی کولین میشل  یک نمونه کامل از تست کلیه قطعات الکترونیک

Share This:

آشنایی با اصول الکترونیک(جریان ،ولتاژ،مقاومت)و قطعات الکترونیکی(مقاومت)

جلسه اول جریان الکتریکی نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان می…

جلسه اول

جریان الکتریکی

نرخ تغییر بار الکتریکی نسبت به زمان می باشد. در مفهوم قابل فهم تر به حرکت بارهای الکتریکی جریان الکتریکی گفته می شود.

1

Share This:

تست سلامت اپتوکوپلر

مدت ها بود دنبال یک روش درست برای تست سلامت اپتوکوپلر بودم…

Optocoupler-ORPC-817-مدت ها بود دنبال یک روش درست برای تست سلامت اپتوکوپلر بودم اونم EL 817  و PC 817

Share This: