تمام فرامین داس

cmd-junction

اینهم تمام فرامین داس حالشو ببرین.

در این آموزش یاد خواهید گرفت :
آموزش باز کردن برنامه CMD
آموزش دستورات CMD
آموزش دستورات Command Prompt
و

برای باز کردن CMD به 6 روش می توان عمل کرد :


1. Start > All Programs > Accessories > Command prompt
2. Start > Run > (type) cmd
3. winkey + R > (type) cmd
4. Create ShorCut
5. Start By Batch File
6. C:windowssystem32cmd.exe

بعد از باز کردن CMD با صفحه سیاه و سفیدی رو به رو می شوید که تنها امکان تایپ دستور وجود دارد.
برای نشان دادن تمام دستورات داس (البته در سیستم عامل ویندوز) دستور help را وارد کنید. همانطور که مشاهده می کنید تمامی دستورات نمایش داده می شوند.

 

01


جهت ذخیره سازی دستورات CMD در یک فایل متنی از دستور help>>32.txt استفاده کنید. سپس برای باز کردن آن از منوی Run نام و پسوند فایل را تایپ کنید.
بدین صورت : 32.txt
 

02


دستورات :

دستور ASSOC
برای تغییر و نشان دادن اینکه چه فایلی با چه برنامه ای باز شود. (در ویندوز 7 ممکن است به درستی جواب ندهد(


ASSOC.txt=textfile


دستور ATTRIB
 

برای نشان دادن وضعیت فایل ها از جمله مخفی بودن و یا سیستمی و فقط خواندنی و
برای از حالت در آوردن ، در کنار پارامتر حرف – را وارد کنید و برای به حالت در آوردن ، از حرف + استفاده کنید.

[code]

ATTRIB –R –H –S C:boot.ini

[/code]


دستور BREAK
برای شکست خط است.


BREAK


دستور BCDEDIT
برای ویرایش فایل بوت و نشان دادن مکان فایلی که رایانه را روشن می کند.


BCDEDIT


دستور CACLSبرای نشان دادن اینکه دسترسی امکان پذیر است یا نه.


CACLS D:


دستور CALL
برای اجرا کردن یک بچ فایل استفاده می شود.


CALLS d:a.bat


دستور CD
مسیر کلی را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.


CD /D D:peachlearn32


دستور DHCP
برای نشان دادن وضعیت صفحه ها به کار می رود.


DHCP


دستور CHDIR
در واقع همان دستور CD است.


CD /D D:peachlearnBREAK


دستور CHKDSK
وضعیت درایور را نشان می دهد از جمله فضای مصرف شده و مانده.


CHKDSK D:


دستور CHKNTFS
برای نشان دادن اینکه درایوری دارای فرمت NTFS را دارد یا نه.


CHKNTFS D:


دستور CLS
برای پاک کردن صفحه کامنت استفاده می شود.


CLS


دستور CMD
یک کامنت جدید را باز می کند.


CMD

دستور COLOR
متوانید رنگ کامنت را عوض کنید.


COLOR 2


دستور COMP
برای ترکیب کردن دو فایل در یک فایل


COMP D:1.TXT D:3.TXTCLS


دستور Compact
برای فشرده کردن یک فایل یا پوشه به کار می رود


COMPACT /C D:peachlearnCMD


دستور Convert
برای عوض کردن فرمت FAT به فرمت NTFS استفاده می شود.


CONVERT C: /FS:NTFSCMD

دستور Copy
برای کپی کردن فایل ها استفاده می شود.


COPY d:3.txt d:20CMD

دستور Date
برای نمایش یا تغییر تاریخ استفاده می شود.


DATE 10-10-2222

دستور Del
برای حذف فایل یا فایل ها به کار می رود.


DEL /Q /S D:2.TXT

دستور Dir
برای نشان دادن اینکه چه فایل هایی در درایو است.


DIR C


دستور Diskcompt
برای فشرده کردن فایل ها و ذخیره بر روی فلاپی استفاده می شود.


DISKCOMP


دستور Diskcopy
در واقع همان دستور بالا است. اما فایل ها را کپی می کند.


DISKCOPY


دستور Diskpart
برای نشان دادن پارتیشن درایو ها استفاده می شود.


Diskpart D:


دستور Doskey
برای ایجاد ماکرو ها و ویرایش خط های کامنت استفاده می شود.


DOSKEY

دستور DriverQuery
برای نشان دادن تمام قطعات نصب شده بر روی سیستم استفاده می شود.


DISKQUERY


دستور ECho
برای خاموش کردن خط فعال کامنت به کار می رود.


Echo Off Or Echo On


دستور Erase
همان دستور حذف است.


Erase


دستور Exit
برای خروج از کامنت استفاده می شود.


Exit


دستور FC
محتویات 2 فایل متنی را نشان می دهد.


Fc d:1.txt d:2.txtCLS


دستور Find
جستجو را درون فایل های بررسی می کند.


Find "1.txt"


دستور Findstr
جستجو را درون فایل ها بررسی می کند.


FINDSTR d:1.txt


دستور For
برای باز کردن فایل هایی از یک منبع اصلی.


For d:data1.cab saxas.bat


دستور Format
برای فرمت کردن درایور ها استفاده می شود.


Format D:


دستور Fsutil
برای به دست آوردن اطلاعاتی از فایل های سیستمی استفاده می شود.


FSUTIL fsinfo c:autoexec.bat


دستور Ftype
تقریبا همان دستور Assoc است.


Ftype


دستور Gpresult
تقریبا همان gpedit.msc است.


Gpresult /r


دستور Graftabl
برای بدست آوردن شماره برنامه باز شده استفاده می شود.


Graftabl


دستور Help
راهنمای دستور های کامنت.


Help


دستور Icacls
برای گرفتن بک آپ و… از فایل ها استفاده می شود.


ICACLS [drivename:] path


دستور If
برای پردازش در فایل های بچ استفاده می شود.


If/?


دستور Label
برای تغییر نام درایور ها استفاده می شود.


Label D: Software


دستور MD
برای ایجاد پوشه استفاده می شود.


MD D:sxs


دستور Mkdir
برای ایجاد پوشه های تو در تو استفاده می شود.


Mkdir d:sxssxssxssxs32


دستور Mklink
پوشه ای بسازید که به راحتی باز نشود.


MKLINK /d /h /j d:1.txt 0


دستور Mode
قطعات سخت افزاری نصب شده را نشان می دهد.


Mode


دستور More
برای نشان دادن فایل های متنی و چمد کاربرد دیگر استفاده می شود.


More D:1.txt


دستور Move
برای انتقال فایل استفاده می شود.


Move D:1.txt G:


دستور Openfiles
اگر با رایانه ای دیگر ارتباط داشته باشید ، فایل های آن را نشان می دهد.


Openfiles


دستور Path
مسیر جاری را نشان می دهد.


Path


دستور Pause
باعث توقف موقت می شود.


Pause


دستور Print
برای چاپ یک فایل متنی مورد استفاده قرار می گیرد.


Print D:1.txt


دستور Prompt
برای ویرایش کامنت استفاده می شود.


Prompt $b $t


دستور RD
برای حذف یک پوشه به کار می رود.


RD d:sxssxssxs32


دستور Defective
برای بازگردانی یک فایل از دیسکت خارجی استفاده می شود.


Defective I:peachlearn.html


دستور REM
برای ضبط پیام هایی که از یک فایل خاص انتشار می شود استفاده می شود.


REM c:autoexec.bat


دستور REN
برای تغییر نام یک فایل و حتی پسوند استفاده می شود.


REN D:1.txt 2.html


دستور Rename
همان دستور بالا است.


Rename E:1.txt 2.txt


دستور Replace
برای جایگزین کردن فایل ها با هم استفاده می شود.


Replace


دستور RMDIR
برای حذف پوشه های تو در تو به کار می رود.


RIMDIR


دستور Robocopy
تقریبا همان فرمان کپی است. (البته کمی پیشرفته تر)


Robocopy


دستور Set
مسیر برنامه و پوشه های مهم را نشان می دهد.


Set


دستور SC
برای کار با سرویس ها به کار می رود.


SC Strat Netlogon


دستور Schtasks
همه برانامه هایی که در زمان مشخصی شروع می شوند را نشان می دهد و حتی برنامه ای را می توان در زمان مشخصی باز کند.


Schtasks


دستور Shutdown
برای خاموش کردن رایانه استفاده می شود.


Shotdown -r -t 00


دستور Sort
ترتیب فایل ها را مشخص می کند و البته کاربرد مهمی ندارد.


Sort


دستور Start
یک برنامه را اجرا می کند.


Start D:2.txt


دستور Subst
برای ساختن یک درایور از یک پوشه


Subst X: D:Software


دستور Systeminfo
اطلاعات سیستم را نشان می دهد.


systeminfo


دستور Tasklist
همه برنامه های فعال را نشان می دهد.


tasklist


دستور Taskkill
یک برنامه را قطع می کند


TASKKILL /pid [shomare barname]TASKKILL /pid 2128tasklist


دستور Time
زمان سیستم را نشان می دهد و می توان آن را تغییر داد.


TIME 10:10:10


دستور Title
عنوان کامنت را عوض می کند.


title PeachLearn


دستور Tree
وضعیت پوشه یا درایو ها را به صورت درختی نشان می دهد.


Tree D:


دستور Type
متن درون یک فایل را باز می کند.


Type D:2.txt

دستور Ver
نسخه ویندوز را نشان می دهد.


ver


دستور Vol
شماره دیسک یا درایو را نشان می دهد.


vol d:


دستور Net User
کاربرانی که از رایانه استفاده می کنند را نشان می دهد.


net user


دستور net start
یک سرویس را شروع می کند.


net start tlntsvr


دستور net stop
یک سرویس را متوقف می کند.


net stop tlnstvr


دستور IPConfig
آدرس آیپی شما را نشان می دهد.


ipconfig


دستور Ping
آیپی هدف را نشان می دهد و همچنین از فعال بودن مقصد هم گزارش می دهد.


توضیج دستورات مهم :
دستور ATTRIB
این دستور دارای پارامتر های زیر را است :


+ Sets an attribute. – Clears an attribute. R Read-only file attribute. A Archive file attribute. S System file attribute. H Hidden file attribute. I Not content indexed file attribute. [drive:][path][filename] Specifies a file or files for attrib to process. /S Processes matching files in the current folder and all subfolders. /D Processes folders as well. /L Work on the attributes of the Symbolic Link versus. the target of the Symbolic Link. 

سوییچ های مهم : + و – و R و A و S و H
دستور Copy
همانطور که قبلا توضیح دادیم برای کپی کردن فایل ها به کار می رود.


Copy [drive1:path:filename] [drive2:path]Copy D:2.txt g:

دستور MD
یک یا چند پوشه درست می کند


Md D:3333333

دستور RD
یک یا چند پوشه را حذف می کند

 


Rd D:3333333

دستور RN
همانطور که در بالا گقته شد ، می توان فرمت فایل ها را هم عوض کرد.


Ren d:*.txt d:*.html

 

نکته : *.* به معنایهر فایل با هر فرمتی است.

دستور Subst
همانطور که گفته شد برای ساخت یک درایو از یک پوشه


SUBST Z: c:windows SUBST X: C: SUBST V: C:windowssystem32

و برای حذف درایو


SUBST /d z: SUBST /d x: SUBST /d v:

دستور Netuser
می توان کاربری را اضافه یا کم کرد.


Net user peachlearn /add Net user peachlearn /del

و برای دادن پسورد به کاربر


Net user peachlearn password /add

نکته : برای حذف کاربر دیگر پسوند نمی خواهد

دستور Echo
برای نشان دادن پیغام از آن استفاده می شود.

 

از سال 87 برنامه نویسی وب رو شروع کردم ، هنوز دوسش دارم و دنبالش می کنم،کار طراحی وب و میشه گفت : بیشتر فارسی کردن قالب ها و استفاده از css3 و jquery خیلی لذت می برم ،از سال 92 هم طبق پیشینه ای که به الکترونیک داشتم به صورت تخصصی تعمیرات الکترونیک (لپ تاپ ،کامپیوتر و بردهای تبلت) رو شروع کردم .در این مدت موفق شدم کتاب کاملترین مرجع تخصصی تعمیرات کامپیوترو لپ تاپ رو بنویسم.امیدوارم روزی برسه که هر جوونی دنبال علاقش بره و با علاقش زندگی کنه و برای پیشرفت کشورش تلاش کنه.

Share This:

3 comments on “تمام فرامین داسAdd yours →

  1. سلام دوست عزیز و استاد گرامی من هم خیلی علاقه شدید به کامپیوتر دارم و داشتم و در زمان خودم در سالهای 75 تا 78 برای خودم در برنامه نویسی با برنامه های c++ و پاسکال، ویژوال بیسیک، فاکس پرو و ویژوال فاکس حرف داشتم در اون زمان و برنامه های قوی مینوشتم. متاسفانه سال 79 رفتم خدمت سربازی و 2سال از کامپیوتر دور شدم و بعدم ازدواج و همینجور دیگه عقب موندم تا الان . آیا الان میتونم دوباره شروع کنم لطفا منو راهنمایی کنین ممنون خیلی دوست دارم هم تو زمینه برنامه نویسی هم تعمیرات سخت افزاری پیشرفت کنم ممنون میشم اگه کمکم کنین . اینم شماره تماسم لطفا اگه ممکنه تماس بگیرید یا شماره بدید من با شما تماس بگیرم ممنون و متشکرم

    1. سلام هادی شجاع
      بهتره ،از هر جا یا هر زمان که می تونی شروع کنی ،سخت افزار بحث کلی و بی دروپیکری هست و البته برنامه نویسی که خودش هیولایی هست و بسیار فرار ،ولی اگر تو شهر بزرگ مشغول هستید بهتره همون برنامه نویسی رو ادامه بدید ولی اگر دوست دارید سخت افزار رو بهتره تو همین سایت مقالات و جزوات رو تهیه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اگر ربات نیستی جواب بده: *