چگونه کیبورد تعمیر کنیم

جلسه پنجم کیبورد کیبورد وسيله ای برای ورود اطلاعات در کامپيوتر است.…

جلسه پنجم

کیبورد

کیبورد وسيله ای برای ورود اطلاعات در کامپيوتر است. کیبورد یا صفحه کلید شامل مجموعه ای از سوييچ ها است که به يک ريزپردازنده (IC) متصل می گردند.

Share This: