تعمیر مانیتور

جلسه هفتم LCD مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد. معنای آن…

جلسه هفتم

LCD

مخفف عبارت Liquid Crystal Display می باشد. معنای آن صفحه نمایش کریستال مایع می باشد.

Share This: